Mūsų mylimas kraštas, vienas nuostabiausių Lietuvoje, dėl to visi čia gyvenantys tikrai sutariame. Tačiau, esame įsitikinę, kad negalime stovėti vietoje, turime ieškoti teigiamų pokyčių – Kėdainių rajonas turi ir gali sparčiau judėti į priekį.

Kėdainiai – visų! Tai programa, kurią kūrėme kartu su kėdainiečiais, kuri paliečia visus čia gyvenančius, dirbančius bei kuriančius žmones, ne tik miestą, bet ir visus krašto miestelius, kaimus, visas bendruomenes, įstaigas ir organizacijas. Ir ją atėjo laikas įgyvendinti.

Suprantame, kad dirbant opozicijoje tai padaryti bus ypatingai sunku, bet tai nereiškia, kad turime sėdėti ir laukti, kol kažkam nusibos „būti” valdžioje, turime diskutuoti, turime teikti pasiūlymus, kartu su gyventojais įrodyti, kad to reikia, ir juos įgyvendinti.

KĖDAINIŲ RAJONAS
TURI BŪTI

Patrauklus investuotojams, jaunam verslui, patogus bei saugus miesto ir rajono gyventojams

Bendruomeniškas, kuriame idėjos yra remiamos, jas gali teikti ir įgyvendinti visi

Aprūpintas išsaugotomis, prieinamomis ir kokybiškomis medicininėmis bei slaugos paslaugomis, užtikrinantis reikalingas socialines paslaugas

Pritaikytas sveikam, aktyviam gyvenimo būdui užsiimti ir sportuoti, turintis atnaujintą ir šeimoms pritaikytą baseiną, dviračių ir pasivaikščiojimo takus, įveiklintą Babėnų šilą

Toliau tvarkomais daugiabučių kiemais, gatvėmis, šaligatviais, apšvietimu ir keliais

Užtikrinantis visapusiško ugdymo ir mokymosi galimybes kiekvienam kėdainiečiui

Besirūpinantis visų kraštiečių ir ypač vaikų, senjorų, neįgaliųjų užimtumu bei laisvalaikiu

Aprūpintas kokybišku ir nemokamu viešuoju transportu

Inovatyvus, turintis elektroninių paslaugų programėlę

Puoselėjantis kultūrą, turizmą ir besididžiuojantis savo istorija

Lyderiaujantis regione

Pritraukiantis trūkstamus specialistus atvykti, o kėdainiečius grįžti ir kurtis rajone

Skaidriai ir viešai valdomas informuojant bei atsiklausiant gyventojų dėl svarbiausių klausimų

Diskutuojantis apie idėjas, o ne apie politikus ir jų tarpusavio santykius

Tokį Kėdainių kraštą kviečiame Jus kurti kartu, nes Kėdainiai - visų!

Bendruomeniškas Kėdainių rajonas, kuriame perspektyvios idėjos yra remiamos, jas gali teikti ir įgyvendinti visi.

 • Kartu su bendruomenėmis numatysime prioritetinius darbus plėtojant savivaldybėje esančią infrastruktūrą (kelius, dviračių takus, parkus).

 • Vertinant savivaldybei pavaldžių įstaigų ataskaitas ir nustatant ateities veiklos prioritetus sudarysime galimybes bendruomenėms išdėstyti vietos gyventojų nuomonę dėl įstaigų veiklos tobulinimo.

 • Sieksime, kad dalyvaujamasis biudžetas taptų reikšminga savivaldybės biudžeto formavimo dalimi; aktyviai viešinsime balsavimui teikiamus projektus.

 • Organizuosime gyventojų apklausas svarbiausiais savivaldybei ir bendruomenei klausimais.

 • Savivaldybės, savivaldybės įstaigų ir įmonių vadovų vertinimas vyks sąžiningai vertinant jų darbą, o ne priklausomybę partijoms ar judėjimams, o jiems keliami tikslai bus vieši.

 • Gyventojų, bendruomenių ir organizacijų iniciatyvos ir toliau bus remiamos.

Patrauklus investuotojams, jaunam verslui, patogus bei saugus miesto ir rajono gyventojams.

 • Panaikinsime biurokratines kliūtis, kurios priklauso nuo savivaldybės, supaprastinsime biurokratines procedūras.

 • Bendradarbiaudami su atsakingomis institucijomis plėsime galimybes įmonėms efektyviai išnaudoti savivaldybėje esančias teritorijas, prie jų privesdami elektros, vandentiekio, kelių ir kitą infrastruktūrą.

 • Panaudodami sukauptą patirtį, tinkamai atstovausime Kėdainių rajono gyventojams, įstaigoms, įmonėms nacionalinėje politikoje.

 • Aktyviai dirbsime su Kėdainių laisvosios ekonominės zonos valdytoju dėl naujų investicijų pritraukimo.

 • Išnaudosime galimybes investuoti į atsinaujinančios energetikos projektus, kad savivaldybės įstaigos ir įmonės turėtų galimybes sumažinti paslaugų sąskaitas.Išnaudosime ES finansavimo galimybes bei supaprastinsime tvarkas, kad gyventojai galėtų paprasčiau įsirengti saulės kolektorius ar saulės elektrines ant daugiabučių namų stogų ir tapti elektros energijos gamintojais.

 • Bendradarbiaudami su aplinkinėmis savivaldybėmis sieksime, jog savivaldybės gyventojai galėtų patogiai naudotis sporto, laisvalaikio, mokslo ar sveikatos infrastruktūros objektais. Jei savivaldybės teritorijoje reikiamos infrastruktūros nebus – stiprinsime viešojo transporto jungtis jai pasiekti gretimose savivaldybėse.

 • Prisidėsime prie reikiamos infrastruktūros sukūrimo ir nuomojimo verslui, tokiu būdu galėtų atsirasti nedidelis kino teatras, vandens pramogų bazė, boulingas.

 • Parengsime detalų planą triukšmo mažinimui užtikrinti, per ketverius kadencijos metus pasieksime, jog jautriausiose bendruomenėms vietose būtų įdiegtos triukšmą mažinančios priemonės.

 • Stiprinsime kvapų kontrolę.

 • Savivaldybės lėšomis įrengti kolumbariumai bus nemokami.

 • Skatinsime jaunų žmonių smulkiuosius verslus. Tam numatysime galimybes lengvatinėmis sąlygomis išnuomuoti savivaldybės valdomas patalpas, tokiems verslams taikysime žemės mokesčio lengvatas.

 • Remsime jaunas šeimas, padėdami joms gauti lengvatinį ilgalaikį kreditavimą įsigyjant pirmąjį būstą.

 • Stiprinsime daugiabučių, gyvenamųjų namų ir visuomeninių pastatų renovacijos programą.

 • Tobulinsime buitinių atliekų išvežimo paslaugų sistemą, visiškai įgyvendinsime principą „teršėjas moka“.

 • Svarstysime galimybę savivaldybės valdomai įmonei su savivaldybės garantija vystyti nekilnojamojo turto projektus, taip didinant naujų būstų, tarp jų - ir socialinių, pasiūlą.

 • Sukursime trūkstamų švietimo, kultūros, sveikatos priežiūros, socialinės srities ir policijos specialistų pritraukimo į Kėdainių rajoną programą (kelionių į darbą kompensavimas, vienkartinė parama, parama būstui, perkvalifikavimo studijoms, stipendijos).

 • Vykdysime savivaldybės ugniagesių aprūpinimo programą bei įsteigsime savanorių programą.

 • Stengsimės, kad Zabieliškio sąvartynas nebūtų plečiamas NIEKADA!

Pritaikytas sveikam, aktyviam, sportiškam gyvenimo būdui, turintis atnaujintą ir šeimoms pritaikytą baseiną, dviračių ir pasivaikščiojimo takus, įveiklintą Babėnų šilą.

 • Atnaujinsime Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos baseiną išplėsdami jį ir modernizuodami.

 • Babėnų šile įrengsime aktyviam poilsiui pritaikytas zonas, vandens telkinyje - maudymvietę, vandens pramogų zoną.

 • Plėsime fizinio aktyvumo skatinimo infrastruktūrą, įrenginių, pritaikytų visų amžiaus grupių fiziniam ir kūrybiniam, žaidybiniam lavinimui tinklą.

 • Sporto veiklas organizuosime ne tik savivaldybės centre, o visose seniūnijose.

 • Rekonstruosime „Ryto“ ir J. Paukštelio progimnazijų stadionus, visa infrastruktūra bus tinkamai ir nuolat prižiūrima. Įkursime švietimo įstaigų stadionų rekonstrukcijos fondą.

 • Prie mokyklų esančiuose stadionuose ir sporto aikštelėse, taip pat Kėdainių sporto centro aikštėse po pamokų galės sportuoti visi rajono gyventojai.

 • Plėsime dviračių takų tinklą rajone.

 • Visose rajono seniūnijose sukursime pasivaikščiojimo maršrutus, kurie apims lankytinas bei vaizdingas vietas ir bus pasiekiami per mobiliąją kėdainiečiams skirtą programėlę.

 • Išnaudodami projektinį finansavimą ir papildomai skiriamas savivaldybės lėšas, didinsime sporto sektoriaus darbuotojų atlyginimus; įkursime sporto klubų ir sportininkų, kurie garsina Kėdainius, rėmimo fondą, kurį galėtų remti ir privatūs fiziniai bei juridiniai asmenys.

 • Sportui skirtos lėšos bus nuosekliai didinamos; lėšų sportui skirstymas ir sprendimų teisė bus perleista sporto bendruomenėms per išrinktus atstovus – sporto tarybą.

 • Atnaujinsime krepšinio, futbolo ir kitų sporto šakų rajono pirmenybes, kuriose galės dalyvauti viso rajono sporto mėgėjai.

Užtikrinantis prieinamas ir kokybiškas medicinos, slaugos bei socialines paslaugas.

 • Aktyviai dirbsime, kad po pertvarkos naujoji Greitosios medicinos pagalbos tarnyba bei Sveikatos apsaugos ministerija garantuotų, kad Kėdainių rajone veikiančių medicinos ekipažų tinklas būtų pakankamas, o žmonės reikalingos pagalbos sulauktų per 15-25 min.

 • Kursime pavėžėjimo į gydymo įstaigas sistemą.

 • Užtikrinsime, kad Kėdainių ligoninei skiriamas tikslinis finansavimas būtų panaudotas efektyviai, lėšos būtų nukreiptos į programas, kurios leistų susigrąžinti pacientus į ligoninę ir taip garantuotų, kad paslaugos Kėdainiuose išliktų.

 • Didelį dėmesį skirsime Kėdainių ligoninės priėmimo skyriaus atnaujinimui.

 • Plėsime mobiliųjų ambulatorijų tinklą.

 • Daug dėmesio skirsime slaugos paslaugų plėtrai ir gerinimui.

 • Garantuosime, kad visos gydymo įstaigos rajone bendradarbiaudamos dirbtų vienam tikslui – pacientui.

 • Skirsime didžiulį dėmesį šių įstaigų valdymui, bendros sveikatos politikos formavimui, kad sveikatos priežiūros sistema taptų Kėdainių bendruomenės dalimi, dirbančiam žmogui, o darbuotojai, į savo darbą įdedantys daug pastangų, jaustųsi saugūs ir vertinami ne tik žodžiais, bet ir atlygiu už darbą.

 • Didelį dėmesį skirsime socialinei atskirčiai mažinti.

 • Kartu su savivaldybėje dirbančiais socialiniais darbuotojais parengsime svarbiausių problemų žemėlapį, įvertinsime ateityje galinčius kilti iššūkius bei parengsime ilgalaikę savivaldybės socialinių paslaugų strategiją. Orientuosimės ne tik į esamų problemų sprendimą, bet ir į prevencinį darbą.

 • Didinsime socialinių darbuotojų darbo užmokestį, taip pritrauksime daugiau motyvuotų darbuotojų, todėl ir socialinės paslaugos bus prieinamesnės, ypatingai žmonėms, kurie stokoja socialinių įgūdžių, serga priklausomybių ligomis.

 • Sieksime, kad kuo daugiau socialinių paslaugų teiktų vietos bendruomenės ir organizacijos, kad tam būtų skiriamas finansavimas sudarant paslaugų sutartis, padėsime organizacijoms gauti akreditacijas reikiamoms paslaugoms teikti.

 • Visiems socialiniams darbuotojams ir socialinėje srityje dirbantiems specialistams kompensuosime kelionės į/iš darbo išlaidas.

 • Stiprinsime savanorių įtraukimą į socialinių paslaugų teikimo organizavimą.

 • Sukursime realiai veikiančią alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programą.

 • Didinsime savivaldybės socialinio būsto fondą. Sieksime pasinaudoti Europos Sąjungos fondų parama, vertinsime galimybes pritraukti privačias lėšas, ypač plečiant savivaldybės būsto fondą.

 • Plėsime socialines paslaugas senjorams, ypatingą dėmesį skirsime dienos socialinės globos centrams.

Suteikiantis visapusiško ugdymo ir mokymosi galimybes kiekvienam kėdainiečiuiSavivaldybėje subursime stiprią švietimo bendruomenę.

 • Kėdainių rajono mokyklų tinklas užtikrins kokybišką švietimą, kuris bus prieinamas tiek miesto, tiek kaimiškųjų teritorijų gyventojams.

 • Numatysime papildomas lėšas ugdymo užtikrinimui (neformalaus ugdymo krepšelis), organizuosime pavėžėjimo paslaugas, kad moksleiviai iš atokesnių vietovių galėtų lankyti neformaliojo ugdymo mokyklų užsiėmimus.

 • Užtikrinsime, kad visi moksleiviai turėtų galimybę lankyti pailgintos dienos grupes.

 • Siekiant aukštesnių akademinių rodiklių skatinsime mokyklų bendradarbiavimą su aukštosiomis mokyklomis.

 • Peržiūrėsime maitinimo mokyklose ir darželiuose konkursus, užtikrinsime, kad vaikams būtų tiekiamas kokybiškas, skanus, šviežias maistas. Į maisto tiekėjų pasirinkimą įtrauksime vietos bendruomenes, rajono verslo įmones, kurios naudotų daugiausia vietos gamintojų ir ūkininkų produkciją, įgyvendindamos maisto tiekimo „trumposios grandinės” principus.

 • Užtikrinsime ikimokyklinio ugdymo prieinamumą. Kiekvienam vaikui nuo 1,5 metų amžiaus bus sudarytos sąlygos ikimokykliniam ugdymui, esant poreikiui, sudarysime sąlygas ir jaunesnių vaikų priėmimui į lopšelius.

 • Sukursime pirmoko krepšelio programą mokymosi priemonėms įsigyti.

 • Remsime atvirų jaunimo centrų veiklą, gerinsime ten dirbančių specialistų darbo sąlygas.

Toliau tvarkomais daugiabučių kiemais, gatvėmis, šaligatviais, apšvietimu ir keliais.

 • Dirbsime su Susisiekimo ministerija bei Kelių direkcija, kad kelių bei tiltų infrastruktūra būtų prižiūrima efektyviai ir laiku.

 • Efektyviai naudosime Kėdainių rajono keliams ir gatvėms skiriamas lėšas. Sudarysime šių darbų 5 metų sąrašą. Darbų eiliškumui sudaryti bus vykdoma gyventojų apklausa.

 • Pasinaudodami ES fondais atnaujinsime daugiabučių kvartalinės renovacijos projektus.

 • Toliau modernizuosime gatvių apšvietimą.

 • Rekonstruosime daugiau nei 40 km kelių ir gatvių per 4 metus.

 • Neasfaltuotų kelių ir gatvių priežiūrai įsigysime reikiamą techniką (greiderius) greitesniam bei kokybiškesniam darbui prižiūrint rajono kelius ir gatves.

 • Plėtosime gėlynų, želdinių ir želdynų įrengimą, užtikrinsime savalaikę ir tinkamą jų priežiūrą.

 • Sudarysime palankias sąlygas sodų bendrijoms jungtis prie įvairios infrastruktūros bei perduoti savivaldybei jų eksploatavimą.

 • Projektuosime aplinkelį nuo kelio Jonava-Šeduva Kėdainių miesto link per buvusio aerodromo teritoriją.

 • Sutvarkysime esamas šunų vedžiojimo ir dresavimo aikšteles: įrengsime apšvietimą, atnaujinsime įrengimus.Įrengsime viešuosius tualetus visuose seniūnijų centruose ir tose vietose, kur eis turistiniai maršrutai.

 • Pasirūpinsime, kad UAB „Kėdainių butai” teiktų kokybiškas paslaugas.

 • Infrastruktūros mokesčio politika bus konkurencinga su kitomis Lietuvos savivaldybėmis.

 • Toliau kompensuosime valymo sistemų įrengimą namų ūkiuose ne mažesne suma nei reikia visų dokumentų ir projektų rengimui. Mažinsime tokių projektų vykdymo biurokratinę naštą.

Aprūpintas kokybišku ir nemokamu viešuoju transportu.

 • Pereisime prie visiškai nemokamo savivaldybės viešojo transporto modelio.

 • Užtikrinsime patogų kaimų gyventojų susisiekimą su savivaldybės centru.

 • Bendradarbiausime su AB „Lietuvos geležinkeliai” ir tarpmiestinių maršrutų vežėjais, kad suderintume transporto tvarkaraščius.

 • Užtikrinsime, jog gyventojai turėtų galimybę patogiai nuvykti į didžiuosius šalies miestus.

 • Viešąjį transportą modernizuosime, pritaikysime žmonėms su negalia ir tėvams su vaikų vežimėliais.

 • Rekonstruosime autobusų laukimo pavilijonus rajone.

Besirūpinantis visų kraštiečių užimtumu bei laisvalaikiu.

 • Tinkamai įveiklinsime miesto parką. Ištaisysime projektavimo klaidas, pritaikysime neįgaliesiems, įveiklinsime parke esantį minaretą.

 • Didelį dėmesį skirsime jaunimo iššūkiams, jaunimo užimtumo projektams skirtas finansavimas didės, remsime jaunimo ir jaunimu besirūpinančias organizacijas, dienos centrus.

 • Bendradarbiaudami su jaunimo organizacijomis ir jaunimo atstovais parengsime savivaldybėje esančios infrastruktūros modernizavimo ir atvėrimo jaunimo poreikiams planą.

 • Savivaldybės lėšomis prisidėsime prie vaikų ir jaunimo užimtumo vasaros atostogų metu.

 • Sudarysime galimybes kiekvienam socialinę atskirtį patiriančiam jaunuoliui vasaros atostogų metu dalyvauti bent vienoje vasaros stovykloje.

 • Numatysime vienkartinį naujagimio krepšelį gimus vaikui.

 • Skirsime finansavimą kultūros bei sporto renginiams Kėdainių arenoje, rūpinsimės, kad visos jos erdvės būtų maksimaliai išnaudojamos.

 • Sudarysime sąlygas Sporto centre sportuoti ne tik mokyklinio amžiaus vaikams, bet ir suaugusiems žmonėms.

 • Plėsime mokymosi visą gyvenimą galimybes kiekvienam rajono gyventojui per užimtumo ir kitas programas, remsime Trečiojo amžiaus universitetus.

 • Plėtosime bei tinkamai prižiūrėsime žmonėms su negalia pritaikytą miesto infrastruktūrą, remsime organizacijas, kurios rūpinasi šių žmonių užimtumu ir bendravimu.

 • Senjorai ir negalią turintys asmenys galės nemokamai lankytis savivaldybės muziejuose ir kitose kultūros įstaigose.

Puoselėjantis kultūrą, turizmą ir besididžiuojantis savo istorija.

 • Baigsime Kėdainių kultūros centro rekonstrukciją.

 • Sukursime Apytalaukio dvaro įveiklinimo strategiją bei dvaro rekonstrukcijos projektą, sieksime pasinaudojant ES parama sutvarkyti šį dvarą.

 • Sukursime rajono turizmo strategiją. Sudarysime visų turizmo, kultūros bei kitų traukos vietų ir paslaugų žemėlapį, kurį nuolat pristatysime Lietuvoje ir kaimyninėse valstybėse.

 • Išnaudodami projektinį finansavimą ir papildomai skiriamas savivaldybės lėšas, didinsime kultūros sektoriaus darbuotojų atlyginimus.

 • Bus išlaikyta visų rajone veikiančių M. Daukšos viešosios bibliotekos skyrių veikla.

 • Planuodami kultūrines veiklas ir renginius savivaldybėje sieksime, kad jos proporcingai pasiskirstytų savivaldybės centre ir visose seniūnijose.

 • Kartu su bendruomenėmis ir muziejininkais sieksime išplėsti bendradarbiavimą tarp gretimų savivaldybių muziejų. Vertinsime bendrų bilietų galimybes, taip skatindami turizmą.

 • Krakėse įkursime Vytauto Ulevičiaus skulptūrų muziejų.

 • Skirsime didesnį dėmesį Kęstučio Kaltenio parko priežiūrai.

Inovatyvus, turintis elektroninių paslaugų programėlę, kurioje gyventojai interaktyviai galės gauti savivaldybės informaciją, pasinaudoti paslaugomis, įsigyti bilietus, dalyvauti apklausose, gauti Kėdainių rajono gyventojams skirtas nuolaidas.

 • Programėlę turintys asmenys kiekvieną paskutinį mėnesio sekmadienį galės nemokamai lankytis savivaldybės ar savivaldybės remiamuose muziejuose ir kitose kultūrinėse įstaigose.

 • Visos savivaldybės paslaugos bus pasiekiamos taip pat ir internetu, o svarbiausią informaciją puslapyje www.kedainiai.lt bus galima rasti greičiau ir patogiau.

 • Plėsime elektromobilių įkrovimo stotelių tinklą.

Lyderiaujantis regione.

 • Strateginis planas bus ne kasdienių darbų, o trejų metų Kėdainių rajono ambicijas ir vystymosi kryptį apibrėžiantis dokumentas, kurio laikytis bus privaloma.

 • Bendradarbiausime su kitomis savivaldybėmis tiek semdamiesi patirties, tiek vykdydami bendrus projektus.

Diskutuojantis apie idėjas, o ne apie politikus ir jų tarpusavio santykius.

 • Dėl svarbiausių Kėdainių rajone priimamų klausimų tarsimės su gyventojais, organizuosime viešas politikų ir gyventojų diskusijas.

Skaidriai ir viešai valdomas informuojant bei išklausant gyventojus dėl svarbiausių klausimų bei atsakingai naudojant 76 mln. eurų biudžetą.

 • Tobulinsime biudžetinių įstaigų ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra savivaldybė, valdymą. Prioritetas bus teikiamas paslaugų prieinamumui ir kokybei gerinti.

 • Viešinsime svarbiausių darbų sąrašus, numatydami objektus 3-5 metus į priekį. Užtikrinsime, kad šie planai būtų įgyvendinami.

 • Atversime rajono biudžetą – visos rajono pajamos ir išlaidos, sutartys bus viešai, realiu laiku ir patogiai matomi visiems gyventojams.

 • Užtikrinsime sąžiningą, skaidrų ir racionalų viešųjų pirkimų organizavimą, vykdymą ir priežiūrą.

 • Plačiau išnaudosime viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektus, taip sukurdami pridėtinę vertę.

 • Atnaujinsime savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planus. Įvertinsime kolektyvinės apsaugos statinius, tinkamai pasirūpinsime jų būkle ir panaudojimo galimybėmis. Ypatingą dėmesį skirsime gyventojų perspėjimo ir informavimo priemonėms.

 • Įvertinsime savivaldybei perduotos valstybinės žemės valdymo efektyvumą. Sieksime, kad žemė būtų efektyviai išnaudojama gyventojų gerovei kurti, savivaldybės ekonominiam augimui užtikrinti ir investicijų pritraukimui.

 • Kėdainių rajono gyventojais būti apsimokės, jie turės realias naudas būdami registruotais mūsų krašto gyventojais.

Siūlyk savo idėją Kėdainiams

KĖDAINIAI yra VISŲ, todėl kviečiame siūlyti idėjas Kėdainių miesto ir rajono ateičiai.